Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 903 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

И-мэйл: zaya.b@legalinstitue.mn

Б.Заяа

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл хариуцсан эх бэлтгэгч

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 1994-1998

  Бакалавын зэрэг

  Хэл Иргэншлийн Эрдмийн Хүрээлэн

Ажлын туршлага

 1. 2022-одоо
  Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл хариуцсан эх бэлтгэгч
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2013-2022
  Чулуунбар пресс ХХК
 3. 1998-2013
  Эх бэлтгэгч, дизайнер
  Чулуунбар ХХК