Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 903 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

И-мэйл: purevbaatar@legalinstitute.mn

Г.Пүрэвбаатар

Жолооч

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

  1. 2015-2017

    Хэвлэл, дизанй

    Монгол-Солонгосын Политехник коллеж