Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 903 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

И-мэйл: nomin@legalinstitute.mn

З.Номин

Эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

  1. 2018-2023

    Хууль зүйн бакалавр (LL.B)

    Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

  1. 2024-одоо
    Эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
    Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Гадаад хэл: Англи хэл