2020-07-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

УИХ-Д АЖЛАА ТАЙЛАГНАДАГ БУЮУ ХАРААТ БУС ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫГ СУДЛАХ

Судалгааны товч

УИХ-д ажлаа тайлагнадаг зарим байгууллагын хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хэм хэмжээний актуудад хийсэн эрх зүйн дүн шинжилгээний шалгуур үзүүлэлтийн тухай

Судалгаа хийсэн огноо: 2005

Хуудас: 1

Төрөл: Бодлогын судалгаа, Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй