2020-02-28 04:29
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

“Шүүхээс эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах нь” сэдэвт судалгааны тайлан

Судалгаа хийсэн огноо: 2017

Хуудас: 18

Төрөл: Бодлогын судалгаа