Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдал

  • 2009-06-21
  • Ц.Энхжин
  • 5,754

Судалгааны товч

БНХАУ Үндсэн хуульдаа иргэдийнхээ эдлэх эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулсныг ард түмнийхээ он удаан жилийн хувьсгалт тэмцлийн ололт амжилтын үр дүн гэж үздэг. Шинэ Хятад улс байгуулагдсанаас хойшхи Үндсэн хуулийн хөгжлийн үр дүнд хүнийн эрхийн дэвшил тусгалаа олсон байна. Гэсэн хэдий ч Хятад Улс дахь хүний эрхийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дэвшилттэй тал болон зөрчилтэй байдлын аль аль нь оршиж байна. Энэхүү судалгаагаар тэдгээрийг судалж, жишээ баримтаар дурдахын зэрэгцээ дүгнэлт өгөхийг зорьсон болно.

Судалгаа хийсэн огноо: 2009

Хуудас: 22