Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол

  • 2007-06-21
  • Ц.Энхжин
  • 2,496

Судалгааны товч

Өнөөдөр гэмт хэргийн улмаас иргэд олноороо хохирох, хохирлоо нөхөн төлүүлэх боломжгүйд хүрч, төр засгийн байгууллага, албан тушаалтанд бухимдлаа илэрхийлэх явдал нэлээд газар аваад байна.
Тэгвэл ийнхүү гэмт хэргийн улмаас өөрт учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлж чадахгүйд хүрч буй байдал нь эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой юу, аль эсвэл хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах байгууллага болон прокурор, шүүхээс хохирлын нэхэмжлэлийг шийдвэрлэж буй бодлоготой холбоотой юу, мөн шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой юу гэдгийг судлан дүгнэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Судалгаа хийсэн огноо: 2007

Хуудас: 47