Дүрэм, журам

Дүрэм, журмын жагсаалт

Батлагдсан огноо

1

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны дүрэм

ХЗДХ-ийн сайдын 2023 оны А/433 дугаар тушаал

2

Хууль зүйн зөвлөгөө мэдээллийн 1800-1202 тусгай дугаарын утсаар иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх журам

ХЗҮХ-ийн захирлын 2019 оны А/05 дугаар тушаал

3

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Цахим номын санг ашиглах үйлчилгээний журам

ХЗҮХ-ийн захирлын 2020 оны А/06 дугаар тушаал

4

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

ХЗҮХ-ийн захирлын 2021 оны А/35 дугаар тушаал

5

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

ХЗҮХ-ийн захирлын 2015 оны А/17 дугаар тушаал

6

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчын ёс зүйн дүрэм

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол

7

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам

ХЗҮХ-ийн захирлын 2021 оны А/64 дүгээр тушаал

8

Төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, Үндсэн хуулийн эхийг баригч, Хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, гавьяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимидийн нэрэмжит Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах журам

ХЗҮХ-ийн захирлын 2015 оны А/20 дугаар тушаал

9

“Хуульчдын подкаст" студийн үйл ажиллагааны журам

ХЗҮХ-ийн захирлын 2021 оны А/14 дүгээр тушаал

10

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

ХЗҮХ-ийн захирлын 2020 оны А/13 дугаар тушаал

11

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөдөлмөрийн дотоод журам

ХЗҮХ-ийн захирлын 2022 оны А/06 дугаар тушаал

12

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн албан хаагчдын албан үүргийн гүйцэтгэл, ажлын явцыг үнэлж дүгнэн, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

ХЗҮХ-ийн захирлын 2021 оны А/006 дугаар тушаал