Хувийн эрх зүйн сектор

Хувийн эрх зүйн сектор

Нэрс

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

Танилцуулга

Утас

1.

О.Энххүслэн

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

enkhkhuslen@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

11-323883

2.

Г.Болор-Эрдэнэ

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

bolor-erdene@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

3.

М.Ганди

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

gandi@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

4.

С.Нарантунгалаг

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

narantungalag@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

5.

Э.Сэлэнгэ

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

selenge@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй