Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 906 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

Утас: +976-11-323883

И-мэйл: enkhkhuslen@legalinstitute.mn

О.Энххүслэн

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2021-2023

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль
 2. 2016-2021

  Хууль зүйн бакалавр (LL.B.)

  Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2023-одоо
  Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2021-2023
  Эрдэм шинжилгээний ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Гишүүнчлэл

 • 2023
  Гишүүн, хуульч
  Монголын Хуульчдын Холбоо

Судалгааны чиглэл: Эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн процессын эрх зүй, криминологи, харьцуулсан судалгаа

Гадаа хэл: Англи

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээл:

 1. ХЗҮХ-ийн “Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх”
  судалгаа, 2021
 2. ХЗҮХ-ийн “Эрүүгийн хуулийн 23.1 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх”
  судалгаа, 2021
 3. ХЗҮХ-ийн “Цагдаагийн албан хаагчийн ажил үүргийн онцлог-эрүүл мэндэд үзүүлж буй
  нөлөө” судалгаа, 2021
 4. ХЗҮХ-ийн “Гадаад улс, орнуудын эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх насны хязгаарын
  зохицуулалтын харьцуулсан лавлагаа” судалгаа, 2021
 5. ХЗҮХ-ийн “Мөрдөх албаны тухай хуулийн төслийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан
  тандан судлах судалгаа” , 2021
 6. ХЗҮХ-ийн ““Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлаар оролцогч
  талуудын санал авах журам”-ыг үнэлэх үнэлгээний тайлан” судалгаа, 2021
 7. ХЗҮХ-ийн “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварын
  үнэлгээ/цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний зохицуулалт/” судалгаа, 2022
 8. Прокурорын бүлэг, “Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2020,2021”
 9. Эрүүгийн эрх зүй дэх хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэх зохицуулалтын зарим асуудал
  (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл) , “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2021 №3 (83), 94-109 дэх тал
 10. “Эрүүгийн хуулийн 20.17 дугаар зүйлд заасан “Мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах”
  (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл) , “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2022 №2 (86), 129-145 дахь
  тал