Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төв

Бүрэлдэхүүн

Д.Мөнхжаргал

ЭЗМНС-ийн хянагч

Утас: +976-11-312513

Ц.Энхжин

Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн студийн мэргэжилтэн

Э.Цэрэндүзээ

Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны мэргэжилтэн

Утас: +976-11-315734

Н.Цогт-Очир

Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны мэргэжилтэн

Утас: +976-11-315734

П.Аззаяа

Хууль зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 11-312825

Д.Цэцэгдарь

Арга зүйч багш

Утас: 11-312825

О.Сайханжаргал

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн мэдээлэл оруулагч мэргэжилтэн

Утас: 11-312513

Б.Оюунчимэг

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн мэдээлэл оруулагч мэргэжилтэн

Утас: 11-312513

М.Үнэнзаяа

Зөвлөгөө, мэдээллийн ажилтан

Утас: 1800-1202