Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төв

Бүрэлдэхүүн

Ч.Халиун

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сангийн хянагч

Утас: +976-11-324317

Ц.Энхжин

Цахим мэдээлэл, сурталчилгааны мэргэжилтэн

Э.Цэрэндүзээ

Цахим мэдээлэл, сурталчилгааны мэргэжилтэн

Утас: +976-11-312825

Б.Оюунчимэг

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн мэдээлэл оруулагч мэргэжилтэн

Утас: 11-312513

М.Үнэнзаяа

Зөвлөгөө, мэдээллийн ажилтан

Утас: 1800-1202

Л.Дөлгөөн

График дизайнер

С.Билигсайхан

Цахим мэдээлэл, олон нийттэй харилцах төвийн дарга

Утас: +976-11-315789

Б.Наранхүү

ЭЗМНС-ийн зохицуулагч-программист