Цахим худалдааны загвар хууль батлах болсон шалтгаан, нөхцөл

  • 2011-06-22
  • Ц.Энхжин
  • 2,406

Судалгааны товч

Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжихийн хэрээр уг харилцааг олон улсын хэмжээнд нэгдмэл зохицуулалтад оруулаххэрэгцээ нэмэгдсээр байна. Эдийн засгийн харилцааны нэг чухал хэсэг болох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, ялангуяа шинээр гарч ирж байгаа худалдааны хэлбэрийг нэгдсэн зохицуулалтад оруулан хуульчлах нь олон улсын эрх зүйн нэгээхэн хэсэг юм.

Судалгаа хийсэн огноо: 2011

Хуудас: 6