Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

  • 2018-11-20
  • Ц.Энхжин
  • 133

Судалгаа хийсэн огноо: 2018

Хуудас: 14