“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 15 дахь дугаар хэвлэгдлээ

  • 2021-06-14
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,550

Энэ удаагийн дугаарт:
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН
ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
(Увс аймгийн Давс сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/04 дүгээр тогтоол)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
(Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол. Сумын малчин болон мал бүхий иргэд, аж ахуй нэгжүүдээс авах малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг хавсралтаар
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
(Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 03/03 дугаар тогтоол)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
(Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 04/01 дүгээр тогтоол. Малчин, мал бүхий этгээдийн малын тоо толгойд 2021 онд ноогдуулах албан татварын хэмжээг нэгдүгээр, Малчдын амьжиргааг дэмжих зорилгоор малчин бүрийн өмчилж байгаа малын тоо толгойд “0” төгрөгөөр ногдуулах малын тоог хоёрдугаар хавсралтаар)
ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
(Ерөнхий аудиторын 2021 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/52 дугаар тушаал. “Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн мөрдөх ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралтаар)
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2020 ОНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС БАТЛАХ ТУХАЙ
(Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 93 дугаар тушаалл. “Барилга байгууламжийн 2020 оны үнийн индекс”-ийг хавсралтаар)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
(Төв аймгийн Аргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол)
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
(Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 61 дүгээр тогтоол. “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ыг хавсалтаар)
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
(Татварын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/39 дүгээр тушаал. “Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны журам”-ыг 01 дүгээр, “Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны журам”-ын хавсралт маягтыг 02 дугаар хавсралтаар)
ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
(Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/06 дугаар тогтоол)