Зөвлөх сонгон шалгаруулах урилга

  • 2022-05-26
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 940

Шалгаруулалтын нэр: Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөх сонгон шалгаруулах

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Байгаль орчны хууль, эрх зүйн чиглэлээр эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр” боловсруулах гэж байгаа тул уг хөтөлбөрийг боловсруулах зөвлөхийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг /боловсрол, ижил төрлийн ажлын туршлага, чадварын талаарх мэдээлэл гэх мэт/ ирүүлнэ.

Сонирхсон этгээд нь мэдүүлгээ 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 201 тоотод эсвэл info@legalinstitute.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр.

Утас: +976-312825

Цахим шуудан: info@legalinstitute.mn

Шалгаруулалтын нэр: Сургалтын хөтөлбөр хянах зөвлөх сонгон шалгаруулах

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Байгаль орчны хууль, эрх зүйн чиглэлээр эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр” боловсруулах гэж байгаа тул уг хөтөлбөрийг хянах зөвлөхийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг /боловсрол, ижил төрлийн ажлын туршлага, чадварын талаарх мэдээлэл гэх мэт/ ирүүлнэ.

Сонирхсон этгээд нь мэдүүлгээ 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 201 тоотод эсвэл info@legalinstitute.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр.

Утас: +976-312825

Цахим шуудан: info@legalinstitute.mn

Шалгаруулалтын нэр: Сургалтын гарын авлага, тараах материал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Байгаль орчны хууль, эрх зүйн чиглэлээр эрх зүйн хөтчийг бэлтгэх сургалтын гарын авлага, тараах материал” боловсруулах гэж байгаа тул уг гарын авлага, тараах материал боловсруулах зөвлөхийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг /боловсрол, ижил төрлийн ажлын туршлага, чадварын талаарх мэдээлэл гэх мэт/ ирүүлнэ.

Сонирхсон этгээд нь мэдүүлгээ 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 201 тоотод эсвэл info@legalinstitute.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр.

Утас: +976-312825

Цахим шуудан: info@legalinstitute.mn

Шалгаруулалтын нэр: Сургалтын гарын авлага, тараах материал хянах зөвлөх үйлчилгээ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Байгаль орчны хууль, эрх зүйн чиглэлээр эрх зүйн хөтчийг бэлтгэх сургалтын гарын авлага, тараах материал” боловсруулах гэж байгаа тул уг гарын авлага, тараах материалыг хянах зөвлөхийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг /боловсрол, ижил төрлийн ажлын туршлага, чадварын талаарх мэдээлэл гэх мэт/ ирүүлнэ.

Сонирхсон этгээд нь мэдүүлгээ 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 201 тоотод эсвэл info@legalinstitute.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр.

Утас: +976-312825

Цахим шуудан: info@legalinstitute.mn