Иргэний хуулийн эмхэтгэл хэвлэгдлээ

  • 2023-05-16
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 1,008

Иргэний хуулийн эмхэтгэл хэвлэгдлээ. Та эмхэтгэлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн “Хуульчдын номын худалдаа”-наас 25.000₮ авах боломжтой.