“Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/” эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

  • 2021-04-01
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,535

2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан “Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/” эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл худалдаанд гарлаа. Тус хууль батлагдсантай холбогдож бусад хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, УИХ-ын тогтоол, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолоор батлагдсан “ШЕЗ, ШСХ-ны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг эмхэтгэн хэвлэсэн болно. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаанаас 10.000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой