Оюуны өмчийн тухай багц хуулийн англи орчуулгыг эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.Legalinfo.mn цахим хуудсанд байршууллаа

  • 2022-10-17
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 223
Оюуны өмчийн тухай багц хуулийн англи орчуулгыг эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.Legalinfo.mn цахим хуудсанд байршууллаа.
Хуулийг дараах холбоосоор үзээрэй.
Холбоос: