2022-2023 оны I улирлын байдлаар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн зардлаар суралцаж байгаа албан хаагч байхгүй байна

  • 2023-04-13
  • Ц.Энхжин
  • 271