“НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/

  • 2022-05-02
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 2,388
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актаар нийгмийн харилцааны тодорхой тохиолдлыг хэрхэн зохицуулсан талаарх зурагт хуудас бэлтгэн хүргэдэг. Энэ удаа “НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/”-иас бэлтгэлээ.
Хуулийг бүрэн эхээр ЭНД дарж үзнэ үү.