Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

  • 2022-05-02
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 3,385
2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн “Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/”-иас бэлтгэлээ.
Хуулийг бүрэн эхээр ЭНД дарж үзнэ үү.