Монгол Улсын хууль тогтоомжийн эмхэтгэл

  • 2022-04-10
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,000

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс шинээр батлагдан гарсан болон шинэчлэн найруулсан хуулиудыг танилцуулах, сурталчлах зорилгоор Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн эмхэтгэлийг хэвлэдэг. Энэ удаа “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, болон Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/”-аар хууль тогтоомжийн эмхэтгэл бэлтгэн хүргэж байна. Тус эмхэтгэлийг та бүхэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хуулийн номын худалдаанаас авах боломжтой.