Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

Мэргэшсэн хуульч бэлтгэх тогтолцоо харьцуулсан судалгаа

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 1,408

Унгар улсын цагдаагийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, удирдлагын томилгоо

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 1,362

ХБНГУ-ын их, дээд сургуулиудын эрх зүйн байдлын талаарх лавлагаа

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 1,082

Унгар улсын их, дээд сургуулиудын эрх зүйн байдал, эрх зүйн зохицуулалт

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 1,033

Австрали дахь насанд хүрээгүй хүүхдийн эрх зүйн чадамж

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 973

Япон улс дахь их сургуулийн тогтолцоо

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 1,048

Эзэрхийлсэн худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх механизм: Гадаад орны туршлага ба Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалт

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 824

Гүйцэтгэх захирал ажилтантай төсөөтэй этгээд болох нь: ХБНГУ-ын эрх зүйн зохицуулалт

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 993

Япон улс дахь хөдлөх хөрөнгө болон эрхийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалтын танилцуулга

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-22 1,099

Мөрдөх алба: гадаадын зарим орны туршлага

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2013-06-21 1,348

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.