Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төв

Бүрэлдэхүүн

Д.Мөнхжаргал

ЭЗМНС-ийн хянагч

Утас: +976-11-312513

И-мэйл: munkhjargal.d@legalinstitute.mn

Г.Дэлгэрбаяр

Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны мэргэжилтэн

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: delgerbayar@legalinstitute.mn

Э.Цэрэндүзээ

Студийн мэргэжилтэн

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: tserenduzee@legalinstitute.mn

П.Аззаяа

Хууль зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 11-312528

И-мэйл: azzaya@legalinstitute.mn