Andrew James Harding

 • 2022-09-22
 • Batzorig
 • 174

Боловсрол/ Education

Доктор (Монаш Их Сургууль); Магистр (Оксфордын их сургууль); LLM (Сингапурын Үндэсний Их Сургууль); Хуульч (Англи, Уэльс)

PhD (Monash University); MA (University of Oxford); LLM (NUS); Solicitor (England & Wales)

Судалгааны үндсэн сэдэв / Main research theme

Зүүн Өмнөд Азийн эрх зүйн судалгаа, Үндсэн хуулийн харьцуулсан эрх зүй, Харьцуулсан эрх зүй, Эрх зүй ба хөгжил, Байгаль орчны эрх зүй, Малайзын эрх зүй

South East Asian Legal Studies, Comparative Constitutional Law, Comparative Law, Law and Development, Environmental Law, Malaysian Law

Ажлын туршлага / Professional experience

 • Сингапурын Үндэсний их сургуулийн хуулийн профессор, 2012 / Professor of Law, National University of Singapore, 2012
 • Сингапурын Их Сургуулийн Азийн хууль зүйн судалгааны төвийн захирал, 2012-2016 / Director, Centre for Asian Legal Studies, NUS, 2012-2016
 • Азийн эрх зүйн хүрээлэнгийн захирал, 2012-2016 / Director, Asian Law Institute, 2012-2016
 • Азийн харьцуулсан эрх зүйн сэтгүүлийн ерөнхий редактор, 2012-2016 / Chief Editor, Asian Journal of Comparative Law, 2012-2016
 • Канадын Бритиш Колумбад байрлах Викториагийн их сургуулийн Ази Номхон далайн эрх зүйн харилцааны профессор, 2004-2012 / Professor of Asia-Pacific Legal Relations, University of Victoria, British Columbia, Canada, 2004-2012
 • Викториягийн Их Сургуулийн Ази Номхон Далайн Хөгжлийн Төвийн захирал, 2010-2012 / Director, Centre for Asia-Pacific Initiatives, University of Victoria, 2010-2012
 • SOAS-ийн Лондонгийн их сургуулийн хуулийн сургуулийн захирал, 1996-1999 / Head, School of Law, SOAS University of London, 1996-1999
 • 1996-2004 онд SOAS-ийн Лондонгийн их сургуулийн хуулийн профессор / Professor of Law, SOAS University of London, 1996-2004

Мэргэшил / Qualifications

 • Хүндэт Магистр, Таммасат их сургууль, 2019 он / Honorary LLD, Thammasat University, 2019
 • Доктор, Монаш их сургууль, 1987; / PhD, Monash University, 1987
 • LLM, Сингапурын үндэсний их сургууль,1984; / National University of Singapore, 1984;
 • Оксфордын их сургууль, магистр, 1976; / MA, Oxford University, 1976
 • Хуульч, Англи ба Уэльс, 1976 он / Solicitor, England and Wales, 1976

Сонгогдсон өмнөх болон одоогийн академик болон зочин судлаачийн туршлага / Selected Previous and Current Academic and Visiting Appointments

 • МакКормикийн тэтгэлэг, Эдинбургийн их сургууль, 2020 / McCormick Fellowship, University of Edinburgh, 2020
 • Тайландын Таммасат их сургуулийн зочин профессор, 2012 / Guest Professor, Thammasat University, Thailand, 2012
 • Холбооны байгууламжийн Харьцуулсан судлалын хүрээлэнгийн үндсэн эрдэмтэн, Европын академи, Болзано, Итали, 2019 он / Scholar in Residence, Institute for Comparative Federalism, European Academy, Bolzano, Italy, 2019
 • Хонг Конгийн Их Сургуулийн зочин профессор, 2019-2020 / Guest Professor, University of Hong Kong, 2019-2020
 • Австралийн Үндэсний Их Сургуулийн зочин профессор, 2015 / Guest Professor, Australian National University, 2015
 • Мельбурны их сургуулийн хуулийн факультетийн ахлах ажилтан, 2009, 2011 он. / Senior Fellow, Law Faculty, University of Melbourne, 2009, 2011
 • Сингапурын менежментийн их сургуулийн зочин профессор, 2009 он / Guest Professor, Singapore Management University, 2009
 • Милан дахь Боккони их сургуулийн зочин профессор, 2007, 2011 он / Guest Professor, Bocconi University, Milan, 2007 and 2011
 • Вашингтоны Их Сургуулийн Хуулийн сургуулийн харьяа профессор, 2007-2008 / Affiliate Professor, University of Washington Law School, 2007-2008
 • Хүндэт зочин, Сингапурын Үндэсний их сургууль, 2006-2010 / Distinguished Visitor, National University of Singapore, 2006-2010
 • Харвардын хуулийн сургуулийн зочин профессор, 2001-2002 / Guest Professor, Harvard Law School, 2001-2002