Byambaa Javkhlan

 • 2022-09-22
 • Batzorig
 • 151

Боловсрол / Education

 • 1967 онд Увс аймгийн Баруун-Туруун сумын 10 жилийн дунд сургууль / In 1967, a 10-year secondary school in West-Turuun sum of Uvs province
 • 1969 онд Хууль цаазын дунд сургууль / In 1969, Law enforcement secondary school
 • 1975 онд Эрхүүгийн их сургуулийн хуулийн анги / In 1975, Irkutsk University Law Department

Ажлын туршлага / Professional experience

 • 1969-1971 Ховд аймгийн Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх газарт эрхлэгч өмгөөлөгч; / 1969-1971 Chief attorney at the Legal Counseling Office of Hovd Province;
 • 1976-1985 МАХН-ын Төв хороонд зааварлагч, ахлах зааварлагч / 1976-1985 Instructor and senior instructor at the Central Committee of the Mongolian People’s Revolutionary Party
 • 1988-1990 Улсын ерөнхий прокурорын нэгдүгээр орлогч / 1988-1990 First Deputy of The State General Prosecutor ‘s Office of Mongolia
 • 1990-1993 ШУА-ын Төр, эрх зүйн хүрээлэнд Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга / 1990-1993 Senior Researcher, Scientific Secretary at the Institute of State and Law of the Academy of Sciences
 • 1992 Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн анхны гишүүн / 1992 The first member of the Constitutional Court of Mongolia
 • 1993 оноос одоог хүртэл МУИС-ийн ХЗС-ийн багш, тэнхимийн эрхлэгч, зөвлөх профессор / From 1993 until now, Lecturer, head of department, consulting professor of School of Law, National University of Mongolia

Хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл / Thesis for the doctorate in law

Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас эрхийн хүмүүжлийн ажлыг удирдах нь, Москвагийн нийгмийн ухааны академи, 1988 он / Management of Rights Education by Local Government Organizations, Moscow Academy of Social Sciences, 1988

Судалгааны чиглэл / Main topic of research

Эрүүгийн эрх зүй, Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй, Үндсэн хуулийн эрх зүй / Criminal Law, Criminal Procedure Law, Constitutional Law