Jiyeon Choi

  • 2022-09-22
  • Batzorig
  • 185

Employment / Ажил эрхлэлтийн байдал

Korea Legislation Research Institute Sejong, Korea

Senior Research Fellow – December 2012 to Present

БНСУ-ын хууль тогтоомжийн хүрээлэн Се жон, БНСУ

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан– 2012 оны 12 дугаар сар- Одоо

Education / Боловсрол

Korea University Seoul, South Korea

Ph.D in Law coursework completed, February 2019

Focused on Administrative Law

DePaul University College of Law Chicago, Illinois

Juris Doctor, May 2007

Солонгосын Их Сургууль Сөүл, БНСУ

Хууль зүйн ухааны доктор 2019 оны 2-р сар

Дэ Полын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль Чикаго, Иллиной

Хууль зүйн ухааны доктор, 2007 оны 5-р сар

Recent Research Papers and Publications (sole author only) / Эрдэм шинжилгээний бүтээл

  • “The Impact of Overturning Roe, and the Prospects for the State Legislation,” American Constitutional Law Review, August, 2022 (forthcoming) [in Korean] / “Рөүгийн хэргээс үүдэлтэй бий болох хууль зүйн үр дагавар, муж улсын хууль тогтоомжийн ирээдүйн чиг хандлага”, Америкийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн сэтгүүл, 2022
  • “Analysis of the Serious Accidents Punishment Act in its Application to the Public Sector,” Korea Legislation Research Institute, May, 2022 [in Korean] / “Нийтийн эрх зүйн салбар дахь Ноцтой ослын хариуцлагын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ”, БНСУ-ын Хууль тогтоомжийн судалгааны хүрээлэн, 2022
  • “Legal Measures for Tackling Pandemic in Asia: Lessons Learned and the Way Forward,” Korea Reporter and Editor-in-Chief, Korea Legislation Research Institute, November, 2021 / “Цар тахлын эрсдлийг даван туулж буй Азийн эрх зүйн туршлага: Сургамж ба цаашдын зорилт”, Солонгосын илтгэгч, редактор, БНСУ-ын Хууль тогтоомжийн судалгааны хүрээлэн
  • “The Role the Chevron Doctrine Plays in the Regulations of the Clean Water Act”, Journal of Legislation Research, December, 2019 [In Korean] / “Цэвэр усны тухай хуулийн зохицулалтад үзүүлсэн Чевроны зарчмын нөлөө”, Хууль тогтоомжийн судалгааны сэтгүүл, 2019