Legal English Translation Handbook – Legal documents and Commercial contracts

  • 2016-05-09
  • Ц.Энхжин
  • 1,436

english_handbook

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хуулийн зөвлөх, менежер хуульчдад хууль зүйн англи хэл дээр орчуулга хийх, Монголын хууль, эрх зүйн актын хэм хэмжээг орчуулах, ялангуяа компани үүсгэн байгуулах баримт бичиг, гэрээ хэлцлийг боловсруулах дадал олгох орчуулгын гарын авлагыг англи хэл дээр анх удаа Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн тус хүрээлэнгийн эрдэмтэн, судлаач хууль зүйн ухааны доктор И.Идэш, Г.Түвшинжаргал, Б.Ундрах нар бэлтгэн гаргалаа. Тус ном ХЗҮХүрээлэнгийн Номын худалдаанд 20,000 төгрөгийн үнэтэйгээр борлуулагдаж байна.