Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 906 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: myagmarsuren@legalinstitute.mn

С. Мягмарсүрэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2016-2021

  Хууль зүйн бакалавр (LL.B.)

  Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2021-Одоо
  Эрдэм шинжилгээний ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Судалгааны чиглэл: Эрүүгийн эрх зүй,  Захиргааны эрх зүй

Гадаад хэл: Англи

Бүтээл:

 1. Захиргааны ерөнхий хуулийн зарим зүйл, заалтын хэрэгжилтийн үр дагаврын судалгаа/ Нийтийн эрх зүйн этгээдийн зохицуулалтын хүрээнд/
 2. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл, заалтын хэрэгжилтийн үр дагаврын судалгаа/ Иргэдийн төлөөлөгчийн шүүхийн оролцооны талаарх зохицуулалтын хүрээнд/
 3. Нийтийн эрх зүйн этгээд, түүнтэй холбогдох нэр томъёоны асуудал, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2022 №1 (87)
 4. Цахим орчин дах хүний эрх хамгаалах асуудал 2022
 5. Өмгөөлөгчдийн холбооны мэргэжлийн хариуцлагын хорооны бүрэлдэхүүний талаарх тулгамдсан асуудал 2022
 6. Хялбаршуулсан журмаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар харьцуулсан судалгаа 2022