Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 906 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

И-мэйл: khatansaikhan@legalinstitute.mn

Р.Хатансайхан

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2021-2023

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль
 2. 2016-2021

  Хууль зүйн бакалавр (LL.B)

  Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2023-одоо
  Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2021-2023
  Эрдэм шинжилгээний ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 3. 2020
  Дадлагажигч
  Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Гишүүнчлэл, тэтгэлэг

 • 2023
  Гишүүн, хуульч
  Монголын Хуульчдын Холбоо
 • 2018
  Дамдины Сүхбаатарын нэрэмжит тэтгэлэг
 • 2018
  Хууль Зүйн сургуулийн нэрэмжит тэтгэлэг
  Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн сургууль

Судалгааны чиглэл: Захиргааны эрх зүй, Нутгийн удирдлага, Үндсэн хууль,

Гадаад хэл: Англи

Бүтээл: Судалгааны ажлын хүрээнд

 1. Хот, тосгоны талаарх 1992 оны ба 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлалыг хооронд нь харьцуулах нь (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл), “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл 2021 №3 (83), 120-128 дах тал.
 2. ХЗҮХ-ийн “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ” (шүүх хуралд иргэдийн төлөөлөгч оролцох нь) судалгааны тайлан, 2021;
 3. ХЗҮХ-ийн “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 61, 62 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ” (захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх) судалгааны тайлан, 2021;
 4. ХЗҮХ-ийн “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ”, (нийтийн эрх зүйн этгээд) судалгааны тайлан, 2021;
 5. Бизнес ба хүний эрхийн тулгамдсан асуудал шийдвэрлэх арга зам: Бизнесийн харилцаан дахь хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчил өнгөрсөн ба одоо (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл), Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2022 №1 (87), 56-66 дах тал
 6. ХЗҮХ-ийн “Татвар, хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх тогтолцоо харьцуулсан судалгааны тайлан, 2021;