2020-07-11
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Ил тод байдал

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем “legalinfo.mn” цахим хуудасны лого бүтээх уралдаан зарлалаа

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 7-р сар/

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2020 оны 2 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 5-р сар/

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

Хүүхдийн баярын мэнд хүргэе

Докторын цуврал лекц цахимаар боллоо

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 4-р сар/