Хууль зүйн судалгааны төв

Бүрэлдэхүүн

М.Түвшинжаргал (Ph.D)

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Утас: 11-323381

И-мэйл: tuvshinjargal@legalinstitute.mn

Б.Сүнжидмаа

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Х.Буянбат

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Утас: +976-11-315734

Д.Дэмидханд

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

С. Мягмарсүрэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Х.Санчир

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Р.Хатансайхан

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Утас: +976-11-315734

О.Энххүслэн

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Утас: +976-11-315734

С.Нарантунгалаг

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Э.Сэлэнгэ

Эрдэм шинжилгээний ажилтан /"Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүлийн хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга/

Утас: +976-11-315734

О.Түвшинсанаа

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

М.Ганди

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734