Хууль зүйн судалгааны төв

Бүрэлдэхүүн

С.Сүхбаатар (Ph.D.)

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Утас: 11-323381

И-мэйл: sukhbaatar@legalinstitute.mn

Б.Түмэндэмбэрэл (Ph.D.)

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Утас: +976-11315734

Э.Анударь

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Х.Буянбат

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Д.Дэмидханд

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Х.Мөнгөнчимэг

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

С. Мягмарсүрэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Х.Санчир

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Р.Хатансайхан

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

О.Энххүслэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Э.Сэлэнгэ

Эрдэм шинжилгээний ажилтан /"Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүлийн хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга/

Утас: +976-11-315734

Б.Зоригтбаатар

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

Т.Хулан

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11315734

Х.Ариунсүрэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-319144

    Журам