Хууль зүйн судалгааны төв

Бүрэлдэхүүн

С.Сүхбаатар (Ph.D.)

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Утас: 11-323381

И-мэйл: sukhbaatar@legalinstitute.mn

Э.Саранцэцэг (Ph.D.)

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Утас: +976-11315734

И-мэйл: sarantsetseg@legalinstitute.mn

Б.Түмэндэмбэрэл (Ph.D.)

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Утас: +976-11315734

И-мэйл: tumendemberel@legalinstitute.mn

С.Соёл-Эрдэнэ

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Утас: +976-11315734

И-мэйл: soyolerdene@legalinstitute.mn

Х.Ариунсүрэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-319144

И-мэйл: ariunsuren.h@legalinstitute.mn

Э.Анударь

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: anudari@legalinstitute.mn

Х.Буянбат

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: buyanbat@legalinstitute.mn

Д.Дэмидханд

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: demidkhand@legalinstitute.mn

З.Мөнгөлжин

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: munguljin@legalinstitute.mn

Х.Мөнгөнчимэг

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: mungunchimeg@legalinstitute.mn

С. Мягмарсүрэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: myagmarsuren@legalinstitute.mn

Т. Намуун

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: namuun@legalinstitute.mn

А.Намуунаа

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: namuunaa@legalinstitute.mn

Х.Санчир

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: sanchir@legalinstitute.mn

Р.Хатансайхан

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: khatansaikhan@legalinstitute.mn

О.Энххүслэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Утас: +976-11-315734

И-мэйл: enkhkhuslen@legalinstitute.mn

Журам